Bilia Outlets auktioner

Om Bilia Outlets bilauktion

Att köpa auktionsbil

Bilia Outlet är ett helägt dotterbolag till Bilia AB. Styrelsen är belägen i Göteborg och verksamheten auktionerar ut begagnade fordon på nätet.

Fordonens ursprung

Våra fordon som säljs på bilauktion kommer i huvudsak från företag, återförsäljare, myndighet eller organisationer. Vissa objekt kommer även från privatpersoner.

Bli medlem hos Bilia Outlet

För att kunna buda i pågående bilauktioner på biliaoutlet.se behöver du bli medlem. Både juridiska och fysiska personer kan bli medlemmar hos oss och du måste ha fyllt 18 år. Som medlem håller du dig uppdaterad via Bilia Outlets webbplats och nyhetsbrev.

Bli medlem

Användarnamn och lösenord 

Som medlem väljer du ditt användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter är personliga och du ansvarar själv för att de inte utnyttjas av obehöriga. Om du har glömt ditt lösenord kontaktar du kundservice på 0771-400 000 eller bilia.nu@bilia.se.

Bilia Outlets rätt att stänga av användare

Bilia Outlet äger rätten att stänga av användare som missbrukar sitt medlemskap eller på annat sätt inte är lämplig som medlem. Bilia Outlet avgör själv vilka som stängs av. 

Mervärdesskatt

Angivna priser, bud och slagavgift är inklusive mervärdesskatt om inget annat anges. I det fall objektet har avlyftningsbar moms anges det i beskrivningen för respektive objekt. Gällande eventuellt lyftande av moms vid till exempel export eller leasing ansvarar köparen för momsen gentemot myndigheter. Vid oklarheter rekommenderas att köparen tar kontakt med sin revisor och/eller Skatteverket. Bilia Outlet kan inte hållas skyldig att ersätta eventuell återbetalning av moms som uteblir. 

Betalning

Fordonet måste betalas innan leverans sker. Betalning sker senast 7 dagar efter att bilauktionen avslutats, om ingen annan överenskommelse har angivits. Det finns flera olika betalningsalternativ, du väljer det som passar dig bäst. Observera att de olika betalningsmöjligheterna tar olika lång tid och att en faktura kommer att skickas till dig som köpare.

Dessa betalningsalternativ finns:

Finansiering - avbetalning eller leasing med en kontantinsats. Vår personal hjälper dig att administrera avbetalningen eller leasingen. Notera att en kreditprövning kommer att göras. Kontantinsatsen, minst 20% av köpeskillingen, betalas på något av nedanstående sätt. Om du som medlem ordnar egen bilkredit via annan part tillkommer en administrativ avgift.

Swishbetalning - Vi erbjuder Swishbetalning upp till 250.000 kr via vår kundtjänst vid leveranstillfället. Observera att du kan behöva kontakta din bank för att höja Swishgränsen. Detta bör man göra klart med sin bank dagen innan leverans. Överföringen sker direkt och är väldigt enkel och bekväm.

Banköverföring – Banköverföring sker till vårt klientmedelskonto. Det här alternativet är det snabbaste och kan utföras hos ett bankkontor eller via internet. Om betalningen sker via vår bank når pengarna vårt konto i samma stund som överföringen genomförs. Om betalning utförs före klockan 14.00 via annan bank är pengarna oss tillhanda samma dag, i annat fall dagen därpå.

Bankgiro - Vid bankgirobetalning via internet innan klockan 18.00 finns pengarna på vårt konto dagen därpå klockan 16.00. Om betalning sker till bankgiro via bankkontor eller privatgiro dröjer det tre dagar innan pengarna når vårt konto.

Notera att vi inte tar emot kontanter, bank- eller postväxel, bankkort eller kreditkort.

Inbytesbil

Vi kan ta emot de flesta inbytesbilar som en delbetalning vid köp, dock ej importerade bilar. Vi kan värdera bilen innan auktionsavslutet och ge ett ungefärligt inbytespris. Kontakta Bilia Outlet för en kontroll och provkörning för att därefter garantera ett inbytespris som gäller under en månad. Kontakta den anläggning där inbytet kommer att ske för mer information.

Hämtning av objekt

Fordon som köpts på bilauktion ska hämtas upp på Bilia Outlets anläggningar eller hos någon av våra samarbetspartners inom 7 dagar om inte annat överenskommits, från dess att auktionen avslutades. Bilia Outlet kan också erbjuda leverans till din närmaste anläggning till ett förmånligt pris. Ska objektet levereras till annan plats än våra anläggningar, och en annan person än du själv ska godkänna bilen, måste du som köpare ge fullmakt till denne. Därefter kan affären genomföras och objektet transporteras. Läs mer om transport här. Är transport bokad, på begäran av medlem, för att hämtas ut på annan Bilia Outlet-anläggning kommer denna kostnad ej att återbetalas om affären inte genomförs. 

Om bilen inte hämtas upp kan en lagringsavgift om 500 kronor per dag debiteras, alternativt kan objektet transporteras till köparen på köparens bekostnad.

Godkännande av fordon

För att ett ägarbyte ska ske krävs att objektet godkänns av vinnande budgivare. Köparen besiktigar objektet, identifierar det, samt godkänner objektet utifrån beskrivet skick och skriver på ett köpeavtal och leveransgodkännande. Först efter detta kan affär och ägarbyte genomföras.

Av detta framgår följande text - Jag har mottagit objektet med registreringsnummer XXXNNN och tagit del av testprotokoll samt beskrivning av objektet och godkänner detsamma i det beskrivna skicket. I och med detta gäller ej heller distansköplagen med rätt till öppet köp.

Fordonets angivna garantier

Bilia Outlet informerar om de garantier som medföljer objektet i form av nybils-, rostskydds- och vagnskadegaranti. För att få exakt information om de olika garantierna hänvisas till respektive generalagent för objektet. Bilia Outlet kan inte garantera innehållet i respektive garantiåtagande som ges av generalagent eller annan. Notera att giltigheten av eventuella garantier påverkas av hur objektet har blivit servat tidigare.

Ägarbyte

Efter det att betalningen gått igenom samt att fordonet godkänts sker ett ägarbyte. Bilia Outlet garanterar att objektet inte belastas med någon kvarvarande avgift. Bilia Outlet garanterar även att objektet inte belastas med någon kredit eller leasingskuld. Alla dessa avgifter, leasing och krediter löses av Bilia Outlet innan objektet levereras.

Skatt

Bilia Outlet garanterar att köpt fordon inte belastas med någon kvarvarande skatt. Alla objekt är avställda innan leverans men skattekredit erhålles via Bilia Outlet. Denna varar i 21 dagar.

Export

För fordon som köps på export tillkommer en deposition om 5.000 kr samt en administrationsavgift om 2.494 kr. Har objektet avlyftningsbar moms och köps av ett företag med giltigt VAT-nummer tillkommer ingen deposition, då sker betalning inklusive moms. Moms och deposition återbetalas när Bilia Outlet tillhandahållit handlingar som verifierar att objektet är importerat till ett nytt land. Administrationsavgiften återbetalas ej. 

Vid export monteras svenska registreringsskyltar, vilket innebär att fordonet måste transporteras från Bilia Outlets anläggningar på ett annat fordon/släp, eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kund kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar i det land som bilen ska exporteras till. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med de regler som gäller i det land dit fordonet transporteras och med Transportstyrelsen vad som gäller för det aktuella fordonet.

Objektets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till kunden/kurir vid leveranstillfället. Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

Exports (English)

Any car purchased for export will be billed with a deposition fee of 5.000 SEK and an administration fee of 2.494 SEK. If the car is eligible for value added tax (VAT) and is bought by a company with a valid VAT number, the deposit of 5.000 SEK won’t be issued. Instead, the payment will include VAT. The deposit and the VAT are refunded when Bilia Outlet receives the documents that verify that the vehicle is imported into a new country. The administration fee will not be refunded.

Upon export, Swedish license plates will be attached to the vehicle, which means it must be transported from Bilia Outlet’s facilities on a different vehicle/trailer or provided with temporary plates. The customer can apply for temporary license plates in the country to which the car will be exported to. Temporary license plates cannot be issued for all vehicles. Therefore, make sure to check what regulations apply in the country to which the vehicle is being transported to, and with the Swedish Transport Agency for what applies to the vehicle in question.

The vehicle’s Swedish registration documents will be handed over to the customer/courier at the time of delivery. If the vehicle is picked up with a shipping guarantee or similar by a shipping company, a deposit does not need to be paid.

Fordonets beskrivning, skick, utrustning, modellår och mätarställning

Bilia Outlet reserverar sig för eventuella felskrivningar av fordonet gällande utrustning. Det är köparens ansvar att kontrollera om beskrivningen överensstämmer innan leverans.

Fordonet har som regel genomgått en lätt rekond. Det här innebär att objektet har tvättats utvändigt och torkats/städats ur invändigt. Motorrum rengörs ej. Alla fordon har genomgått Bilia Outlets omfattande och professionella test som utförs av utbildade testare. Testprotokoll samt övrig beskrivning finns tillgänglig på webbplatsen. Testerna genomförs på övergripande nivå med tonvikt på säkerhetsdetaljer och tekniskt skick. Anmärkningar som noteras är avvikelser från normalt skick med tanke på ålder och mil. 

Anmärkning oljeläckage

Om Bilia Outlet har angett att motor/växellåda har ett oljeläckage (ej att förväxlas med oljefukt) lämnas ingen garanti på motor/växellåda då vi inte kan garantera att dessa delar inte tagit skada eller kommer att skadas av oljeläckaget. 

Bränslevärmare och luftkonditionering

Dessa kan inte alltid testas på grund av väderlek. Därför lämnar Bilia Outlet inte någon funktionsgaranti för dessa komponenter. 

Elektronik

Bilia Outlet kan inte garantera funktionen i all elektronik, utan det är köparens ansvar att undersöka detta innan leverans. 

Mätarställning

Bilia Outlet anger alltid mätarställning utifrån en visuell avläsning. Bilia Outlet kan inte garantera mätarställningen. 

Renoveringsobjekt eller reparationsobjekt

I vissa fall säljs fordonet som renoveringsobjekt eller reparationsobjekt och står i så fall angivet i beskrivningen. I dessa fall har objektet ej testats fullständigt och köparen har ingen möjlighet att ställa krav på objektets funktioner. I dessa fall kommer objektet att levereras avställt om det har en registreringsplikt hos Transportstyrelsen. Dock kan objektet ställas i trafik (av köparen) om objektet registreras på kunden dagen innan leverans. Då fastställs ett lägre reservationspris och det anges om objektet är besiktigat. För renoveringsobjekt lämnas ingen garanti.

Servicehistorik

Bilia Outlet kan inte garantera innehåll och omfattning av servicebokens stämplar eller att service är gjord utifrån tillverkarens specifikationer. 

Utrustning

Aktuell utrustning anges vid respektive fordon. Bilia Outlet kan inte garantera att fordonet har all den utrustning som modellen/märket har i originalutförande. 

Visuella anmärkningar

Tas upp i den mån det avviker från normal standard med tanke på ålder och antal mil.

Årsmodell

Bilia Outlet friskriver sig från eventuella oklarheter gällande årsmodell. Objektets tillverkningsmånad och när den tagits i trafik uppges alltid. Vidare anges modellår. För vissa bilar kan dessa uppgifter komma att visa olika år beroende på hur tillverkaren producerat bilarna. Det är köparens ansvar att själv undersöka angivna årsmodeller.