Läs vår kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Bilia är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter och tjänster inom bil- och serviceaffären. Vår målsättning är att ge våra kunder en bättre upplevelse, i stort som smått. Genom omtänksamhet och kompetens vill vi skapa goda relationer med våra kunder, så att de väljer att komma tillbaka till oss. Det uppnår vi genom att:
 • Uppfylla våra myndigheters, medarbetares och övriga intressenters krav.
 • Bekräfta och sätta kunden i fokus, både utifrån behov och önskemål samt val av produkter och tjänster.
 • Få våra leverantörer att dela Bilias fokus på omtänksamhet och kundtillfredsställelse.
 • Öka kunskapen och medvetenheten kring kvalitetsfrågor hos anställda.
 • Skapa förståelse för att alla funktioner i bolaget är beroende av varandra.
 • Regelbundet mäta och utvärdera våra processer så att de gynnar verksamhet och kund.
 • Uppmuntra konstruktiv återkoppling, ständig utveckling och Best Practice.
Vi driver ett systematiskt och aktivt miljöarbete.Vi driver ett systematiskt och aktivt miljöarbete.

Miljöpolicy

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete som värnar vår verksamhet, våra anställda, omvärlden och våra kundrelationer. Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att:

 • Uppfylla våra myndigheters, medarbetares och övriga intressenters krav. Hjälpa kunden ta beslut om sin miljöpåverkan, både utifrån behov och önskemål samt val av produkter och tjänster.
 • Påverka våra leverantörer att behandla miljöfrågor enligt våra och lagstiftningens intentioner.
 • I möjligaste mån välja och prioritera varor, tjänster, arbetsmetoder och teknik som ger en lägre belastning på miljön.
 • Spara på energiresurser och ha en hög grad av återvinning av avfall.
 • I återkommande dialog och utbildningsinsatser öka kompetensen och göra alla medarbetare medvetna om miljöarbetet samt motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.
 • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Ladda ner vår kvalitets- och miljöpolicy 
Se våra ISO-certifikat här